LKS
renova

Екип

Запознайте се с екипа на ЛКС

На кратко за нас

ЛКС е сигурен партньор при изпълнение на строителството на инвестиционни проекти, инфраструктурни обекти, жилищни и търговски сгради, транспорт и логистика на стоки и товари, извършване на земни работи.

ЛКС доказва с опита си съблюдаването на важни принципи при изпълнението на дейностите си: точност, коректност и лоялност към деловите партньори, уважение към работниците, опазване на екологичното равновесие в природата, хармонизация с европейската практика в областта на строителните и изкопни работи..

Наши дългогодишни клиенти са: държавни и общински администрации, банки, юридически и физически лица. ЛКС е лицензиран от Министерство на транспорта , информационните технологии и съобщенията превозвач на товари на територията на Република България

Какво казват клиентите за нас

renova

"ЛКС е коректен партньор, на когото може да се разчита при изпълнение на строителни дейности"

ПЧМБАЛ Враца,
Първа Частна МБАЛ-Враца ЕООД.

renova

"Изразяваме мнението си за коректността на ЛКС ООД като делови партньор и готовността си за бъдеща съвместна дейност."

Мая Пенчева
ГБС АД

Историята на ЛКС от пръв поглед

 • Създаване

  Фирма „Л К С” ООД е регистрирана през 2004 година, със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. “Георги Димитров” № 8, с основен предмет на дейност "Строителство" - строителство на сгради и съоръжения, извършването на отделни видове СМР, транспортни и изкопни услуги. Дружеството се представлява от Мирослав Симеонов Захариев – управител.

 • Растеж

  През 2010 година е осигурена материално-техническа база дружеството да извършва строителни и монтажни работи като със собствени средства се изгражда работна база в с. Дърманци, община Мездра - гараж за домуване на строителни и транспортни машини, сервизен център и складова база.

 • Укрепване

  През 2011 година "Л К С" ООД започва да изпълнява строително-монтажни работи за инфрактруктурни проекти, финансирани чрез Оперативни програми в сферата на благоустройството и градоустройството.

 • Развитие

  "Л К С" ООД спечелва избора за един от изпълнителите на реставрацията на историческия паметник "Археологически комплекс - Калето" гр. Мездра. Иновативните за дружеството специализирани строителни дейности по консервирането, реставрацията и запазването на вековната историческа антика край река Искър са завършени успешно и възстановяването на "Калето" получава специалната награда на МРРБ "Сграда на годината" за 2014 година.

 • Устойчив ръст

  Развивайки се като фирма с опит и тежест в сферата на строителните услуги – изкопни и строително монтажни, „Л К С” ООД е един от членовете-учредители на Камарата на строителите в България. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя в България за изпълнение на строежи с обхват от първа група /от трета до пета категория/ – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, втора група - строежи от транспортната инфраструктура; трета група - строежи от енергийната инфраструктура; четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, както и строежи от пета група – отделни видове СМР. Доказани са с работата за всички обекти отлична организация на техника и професионално обучен персонал, изрядност и точност по отношение на изготвянето на строителната и финансова документация, сигурност и качество на извършените СМР.

Страхотни хора зад ЛКС

renova

Таня Мишовска

renova

Милена Илчева

renova

Мирослав Захариев

renova

Иван Панталеев

renova

Услуги

Упоритият труд преодолява всичко (Вергилий)

renova

Строителни Услуги

renova

Изкопни Услуги

renova

Транспортни Услуги

renova

Документи

Рефренции и сертификации

12

Септ.

2017

renova

Референция издадена от Община Враца в полза на 'ЛКС' ООД, в уверение на това, че в периода на съвместната работа дружеството е изпълнило качествено и в срок възложените дейности.

Виж в PDF

11

Ноем.

2018

renova

Извършване на арихтектурно-строителни дейности по паркоустройство, благоустройство (рехаблилитация) на лесопарк "Калето"

Виж в PDF
renova

Строителство, ремонт, рехабилитация и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения. Строителство, ремонт и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения...

Виж в PDF
renova

Строителство, ремонт, рехабилитация и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения. Строителство, ремонт и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения...

Виж в PDF
Още документи
renova

Строителство, ремонт, рехабилитация и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения. Строителство, ремонт и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения...

Виж в PDF
renova

Проекти

Текущи и завършени проекти

21

Август

2017

euro

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Виж в PDF

28

Ноемв.

2017

euro

Публична покана на ЛКС ООД за придобиване на ново производствено оборудване.

Документация
renova

Портфолио

Добрите договори създават добри приятели.

renova

Контакти

Телефон: (0910) 93302 / Факс: (0910) 93302

Полето за "Име" не може да е празно.
Моля въведете валиден емайл.
Съобщението не може да е празно.