renova
renova

Документи

Рефренции и сертификации

21

Април

2015

renova

Референция издадена от 'ГБС' АД в полза на 'ЛКС' ООД, в уверение на това, че в периода на съвместната работа дружеството е изпълнило качествено и в срок възложените дейности, по изграждане на водопровдони и канализационни мрежи...

Виж в PDF

15

Дек.

2015

renova

На обекта е направена топлоизолация EPS 4см., PVC мрежа, шпакловка и минерална мазилка - 350 м2, изпълнена от 'ЛКС'ООД, Периодът на договора е от 12.10.2015г. до 11.12.2015г. Дейностите по договора са проключили на 11.12.2015 година.

Виж в PDF

27

Март

2015

korekt

ЛКС е изпълнител по Договор за изпълнение на дейности по изграждане на газоразпределителната мрежа за град Враца Втори етап.

Виж в PDF

20

Март

2014

mezdra

Референция за изграждане на защитено жилище, УПИ I, кв.29. по Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Виж в PDF

15

Септ.

2015

mbal

"ЛКС е коректен партньор, на когото може да се разчита при изпълнение на строителни дейности."

Виж в PDF

30

Дек.

2015

korekt

Референция за изпълнение на строително - ремонтни дейности на "Лаков Цех" на "Лакпром" АД

Виж в PDF

24

Ноем.

2015

mezdra

Дружеството е било изпълнител по Договори за снегопочистване и поддържане на общински пътища на територията на община Мездра

Виж в PDF

20

Март

2009

albena

"ЛКС" ООД е изпълнила качествено и в срок възложените строителни дейности на "Пешеходен Мост на река Моравешка, Мездра"

Виж в PDF

29

Юли

2012

cablecom

Изграждане на оптична свързаност на територията на област Враца.


Виж в PDF

01

Окт.

2013

gbs

Референция за изпълнение на строителни дейности за изграждане на Главен канализационен колектор III - смесена канализация.

Виж в PDF

09

Април

2009

unicredit

Преустройство на кафе-аперитив "Роял" в банков офис на УниКредит Булбанк АД - филиал Мездра.


Виж в PDF

20

Март

2009

royal

Реконструкция и ремонт на Търговски център, киносалон и дискотека "Роял" в Гр. Мездра.

Виж в PDF

20

Март

2009

mezdra

Фирмата ЛКС ООД е изпълнила изкопни и транспортни услуги за полагане на тръби за газпровод в град Мездра

Виж в PDF

30

Април

2013

eksa

Дейностите, изпълнени от ЛКС съгласно договор за обек 'Археологически комплекс' "Калето" град Мездра.

Виж в PDF